Warunki uczestnictwa – North Carolina Sweet Potatoes

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w loterii w mediach społecznościowych North Carolina SweetPotato Commission, w ramach której w dniu 1 czerwca 2022 r. rozlosowane zostaną 2 nagrody. Paczki składają się z:

  • 2x PHILIPS HD 9762/90 Airfryer XXL Avance
  • 2x skrzynka batatów z Karoliny Północnej

1. WPROWADZENIE

W tym konkursie uczestnicy mają szansę wygrać dwa zestawy nagród. Sposób zgłaszania się do konkursu jest opisany w niniejszych oficjalnych warunkach uczestnictwa. Ten konkurs jest organizowany przez spółkę mk2 gmbh we współpracy z North Carolina SweetPotato Commission.

Konkurs jest organizowany i przeprowadzany przez spółkę mk² gmbh („Organizator”). Spółka mk2 gmbh jest zarejestrowana w Niemczech. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się pod następującym adresem:

mk² gmbh
Oxfordstraße 24
D-53111 Bonn

Udziałowiec zarządzający: Maria G. Kraus
Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy [Amtsgericht] w Bonn
Numer rejestru: HRB 8854
NIP: DE 812 960 610

Organizator może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić niniejszy Regulamin, zamieszczając zmienione warunki na stronie internetowej. Wszelkie zmiany i modyfikacje zaczynają obowiązywać w chwili publikacji. Obowiązkiem uczestnika jest regularne sprawdzanie, czy nie zostały wprowadzone jakieś zmiany.

2. OKRES I WYGRANE

Konkurs jest akcją odbywającą się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Batata. Do wygrania jest nagroda opublikowana na stronach Facebook i Instagram oraz na stronie internetowej. Uczestnictwo jest możliwe w każdym dniu konkursu w godzinach od 00:00 do 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Losowanie zwycięzców odbędzie się w dniu 01 czerwca 2022 r.

Nagrody zostaną rozlosowane spośród wszystkich uczestników konkursu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni osobiście przez pracownika firmy mk² za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uczestnik jest odpowiedzialny za poprawność podanego adresu. Ogłoszenie zwycięzców następuje bez gwarancji. Wypłata gotówki lub przeniesienie nagrody na inne osoby, jak również droga sądowa są wykluczone.

Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że losowanie nagród nie jest w żaden sposób powiązane z Facebookiem, Instagramem lub producentami poszczególnych nagród i nie jest sponsorowane, wspierane ani organizowane przez Instagram, Facebook lub producenta. Uczestnik zwalnia Instagram, Facebook i producentów nagród z wszelkiej odpowiedzialności związanej z losowaniem nagród.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat. Uczestnicy w trakcie trwania konkursu muszą zamieszkiwać na terenie Polski.

Pracownicy North Carolina SweetPotato Commission, przedsiębiorstwa sponsorującego lub jego spółek zależnych, firm partnerskich, agencji reklamowych lub agencji public relations oraz członkowie rodzin (rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonkowie i partnerzy) wyżej wymienionych osób nie mogą brać udziału w konkursie.

Każda osoba może zgłosić się do konkursu tylko raz. Wszelkie manipulacje przy użyciu robotów, automatycznych, zaprogramowanych lub podobnych metod rejestracji spowodują unieważnienie wszystkich zgłoszeń udziału w konkursie. Uczestnicy nie mogą wykorzystywać swojego zgłoszenia do udziału w konkursie do promowania innych produktów lub usług, a wszelkie zgłoszenia, w których zostanie stwierdzone reklamowanie innych produktów lub usług, zostaną zdyskwalifikowane i usunięte.

4. OCHRONA DANYCH (WYKORZYSTANIE DANYCH)

Organizator, w imieniu North Carolina SweetPotato Commission, gromadzi dane osobowe uczestników, które są niezbędne do zrealizowania konkursu. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia akcji. Organizator nie będzie przekazywał danych zebranych w ramach konkursu osobom trzecim. Biorąc udział w konkursie online, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wszystkich danych osobowych zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa.