Słodkie wizje przyszłości – quo vadis, uprawo batatów w Karolinie Północnej? – North Carolina Sweet Potatoes

Słodkie wizje przyszłości – quo vadis, uprawo batatów w Karolinie Północnej?

W rozmowie z nami dr Alexander M. „Sandy” Stewart, zastępca komisarza ds. usług rolniczych w Departamencie Rolnictwa Karoliny Północnej, przedstawił informacje z pierwszej ręki na temat przyszłości obrotu batatami.

Jak oceniłby pan obecną sytuację i prognozy na przyszłość w kwestii upraw batatów w Karolinie Północnej?

Dr Stewart: Bataty pozostają jedną z najważniejszych roślin uprawnych w Karolinie Północnej. Rolnictwo w Karolinie Północnej cechuje się niezwykle dużym zróżnicowaniem, a bataty stanowią nieodłączny element tej różnorodności zarówno pod kątem zarządzania płodozmianem, przepływu środków pieniężnych, marketingu, jak i zarządzania gospodarstwem z ogólnego punktu widzenia. Rozbudowa rynku eksportowego, zwłaszcza europejskiego, stanowi wielkie osiągniecie rolników z Karoliny Północnej i bazuje na modelu, który chcemy jeszcze rozszerzyć, a następnie powielać w przypadku kolejnych upraw. Historia batatów z Karoliny Północnej to historia superfood produkowanego w zrównoważony sposób, eksportowanego do konsumentów na całym świecie. Czego tu nie lubić!

Jakie było największe wyzwanie stojące przed rolnikami NCSP w tym nadzwyczajnym roku 2020?

Dr Stewart: Rolnicy, podobnie jak wszyscy inni, musieli dostosować się do nowych okoliczności w nowy i wymagający sposób. Szczególny nacisk położono na ochronę pracowników i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie. Rolnicy z Karoliny Północnej podjęli ścisłą współpracę z lokalnymi instytucjami ds. zdrowia, urzędnikami zdrowia publicznego z całego stanu, Departamentem Pracy, Departamentem Rolnictwa oraz uniwersyteckimi placówkami badawczymi, aby zapewnić osobom przebywającym na terenie gospodarstw środki ochrony osobistej, możliwość utrzymywania dystansu oraz najlepszą możliwą opiekę zdrowotną. Pracownicy gospodarstw są jak jedna wielka rodzina, więc ochrona ich zdrowia stanowi priorytet dla rolników w całej Karolinie Północnej.

Jak przedstawiają się prognozy na przyszłość rolnictwa NCSP?

Dr Stewart: Zrównoważony rozwój to klucz do przyszłości upraw batatów w Karolinie Północnej. Na zrównoważony rozwój może składać się wiele czynników: środo­wis­kowe, ekonomiczne, dostępu do rynku, technologiczne itp. Dzięki innowacjom wprowadzonym przez naszych rolników, a także poczynionym przez nas inwestycjom w badania i technologię oraz dzięki stałemu rozwojowi rynku batatów na całym świecie bataty mają status roślin uprawianych w sposób zrównoważony, a ich dobra pozycja ma wielką szansę utrzymać się także w przyszłości. Zapisy umów handlowych mogą mieć największe znaczenie dla naszych rolników w najbliższej przyszłości. Wszyscy tracimy na ograniczonym dostępie do rynku.

Co robi Departament Rolnictwa Stanu Karolina Północna, aby chronić zasoby gleby i wody oraz poprawiać ich jakość, a także promować rolnictwo ekologiczne?

Dr Stewart: Prawie wszystkie działania departamentu mają na celu uodpornienie upraw i uczynienie ich bardziej zrównoważonymi, ponieważ przetrwanie rolników zależy od stanu środowiska naturalnego. Większość osób przywykła już do programów ochrony gleby i wody, ale niektóre działania, takie jak prowadzenie badań naukowych w celu znalezienia sposobów optymalizacji wykorzystania wody w rolnictwie, mogą być mniej oczywiste, ale nie mniej ważne. NCDA świadczy usługi doradcze w zakresie rolnictwa i pomaga pokryć koszty certyfikacji ekologicznej. Prowadzimy wiele działań i programów dotyczących odporności upraw i zrównoważonego rozwoju i ciągle staramy się je ulepszać.

Czy chciałby pan przekazać coś jeszcze europejskim partnerom współpracującym z reprezentantami NCSP?

Dr Stewart: Rolnictwo w Karolinie Północnej rozwija się dzięki partnerstwu na wielu poziomach. Europejscy partnerzy w całym łańcuchu dostaw cieszą się dużym szacunkiem wśród rolników z Karoliny Północnej. Kiedy rozmawiamy o partnerstwie między Europą a Karoliną Północną, na myśli mamy tak naprawdę dużą dostępność pożywnej, smacznej, wysokojakościowej i niedrogiej żywności na stołach europejskich konsumentów. Grządkę roślinną w Karolinie Północnej dzieli długa droga od europejskiego stołu, jednak dzięki naszym partnerom jesteśmy w stanie ją pokonać.